Please Go to Theme options -> API's Authentication and add the weather API key

weather

Please Go to Theme options -> API's Authentication and add the weather API keyPlease Go to Theme options -> API's Authentication and add the weather API key
Facebook Comments

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir